32 طرح مفهومی برای ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی

32 طرح مفهومی برای ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی

استقبالی قابل توجه از نخستین چالش فناوری نانو با عنوان ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی از سوی فناوران و پژوهشگران کشور با اعلام دبیرخانه چالش‌های فناوری و نوآوری نانو، فرآیند ثبت‌‌نام در نخستین مرحله چالش فناوری «ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی» و ارسال طرح‌های مفهومی روز یک‌شنبه پانزدهم اسفند‌ماه پایان یافت. پیش از این فرصت ثبت […]

ادامه مطلب
  • 1
  • 2